mobile tel 504248484 // Warszawa tel 224248484 // Katowice tel 327186464

Events

Kurs masażu KAMIENIAMI WULKANICZNYMI  – 380 zł Po kursie absolwent otrzymuje: Dyplom i Zaświadczenie ukończenia kursu na druku MEN.      

Register

SPECJALIZACJA W JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH KRĘGOSŁUPA
program obejmuje:
– szczegółowej anatomii kręgosłupa
– metod diagnozowania dolegliwości bólowych kręgosłupa (rwy, testy diagnostyczne)
– wady postawy, kręcze, zwyrodnienia, rwy
– opracowania masażu w jednostkach chorobowych towarzyszącym zespołom bólowym kręgosłupa
Po ukończeniu kursu absolwent potrafi diagnozować miejsca dolegliwości bólowych kręgosłupa, rozpoznać wady postawy, umiejętnie przeprowadzić masaż w rwie kulszowej, zastosować odpowiednie techniki manualne


Register

KURS MASAŻU I stopnia o profilu rozszerzonym dla początkujących

1400 zł
 
PROGRAM KURSU MASAŻU I ST. O PROFILU ROZSZERZONYM – 3 DYPLOMY
Wprowadzenie do masażu – zagadnienia teoretyczne obejmujące:
1. Rys historyczny
2. Techniki masażu i ich oddziaływanie
3. Wskazania i przeciwwskazania do masażu
4. Wpływ masażu na organizm człowieka
5. Metodyka stosowania masażu
Część praktyczna I – masaż


Register

KURS MASAŻU II stopnia dla zaawansowanych

1400 zł
 
Anatomia człowieka – budowa i działanie obwodowego układu nerwowego OUN, układ limfatyczny, układ sercowo­naczyniowy, kinezjologia praktyczna.
Wprowadzenie do nowych technik masażu – zajęcia praktyczne:
1. Drenaż limfatyczny
2. Diagnostyka segmentarna
3. Opracowanie segmentarne grzbietu i klatki
4. Opracowanie wybranych punktów spustowych
5. Masaż centryfugalny
6. Elementy terapii tkanek miękkich
7. Kinezjologia praktyczna
8. Podstawy


Register