mobile tel 504248484 // Warszawa tel 224248484 // Katowice tel 327186464

03.07.2017 WARSZAWA | KURS MASAŻU I STOPNIA O PROFILU ROZSZERZONYM dla początkujących

Data kursu: 03.11.2016Adres: Katowice, Matejki 2
Partner link:

 Kurs masażu I STOPNIA O PROFILU ROZSZERZONYM

Po kursie absolwent otrzymuje: Dyplomy UE i Zaświadczenie ukończenia kursu na druku MEN.