fbpx
mobile tel 504248484 // Warszawa tel 224248484

informacje

INFORMACJE

  • Kursy masażu I, II, III stopnia oraz kursy masażu tematyczne
  • Zaświadczenie druk MEN, Dyplomy UE w jęz. polskim i angielskim
  • Możliwość dofinansowania z Urzędu Pracy
  • Kursy akredytowane przez INSTYTUT PATOLOGII NARZĄDU RUCHU


KURS MASAŻU KLASYCZNEGO I STOPNIA

(kurs masażu od podstaw dla osób bez przygotowania)


(Zaświadczenie MEN, dwujęzyczne dyplom honorowany w UE)

W PROGRAMIE:

masaż klasyczny leczniczy

masaż kończyn górnych i dolnych – precyzyjne opracowanie poszczególnych  odcinków

masaż pleców terapeutyczny/odcinkowy/lędźwiowo-krzyżowy

masaż całościowy grzbietu

masaż brzucha, twarzy, klatki piersiowej

metodyka masażu całościowego

metodyka masażu relaksacyjnego

teoria masażu

budowa anatomiczna człowieka

anatomia palpacyjna na potrzeby opracowywanych odcinków narządu ruchu

 

Słuchacze, którzy pozytywnie ukończyli kurs masażu o profilu rozszerzonym, mogą przystąpić do zajęć w kolejnym semestrze – Kursów masaży Limfatycznego oraz Segmentarnego rozszerzający dotychczasowo poznane techniki masażu, poruszający najnowsze zagadnienia z dziedziny nowoczesnego masażu, technik manualnych, współczesnej fizjoterapii oraz szeroki zakres diagnostyki, niezbędnej podczas pracy z pacjentem. Kursy zakończone egzaminem po którym słuchacz otrzymuje  Dyplom (dwujęzyczny) w jęz. polskim i angielskim honorowane w krajach UE oraz Zaświadczenie ukończenia kursu (druk MEN) potwierdzające zdobyte uprawnienia w zakresie masażu.

Zajęcia odbywają się w Centrum Katowic przy ul. Matejki 2 przy Placu Wolności .
Kursy prowadzone są przez fizjoterapeutów, rehabilitantów z dużym doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym.

Rozpoczynamy od wykładów z anatomii człowieka oraz wprowadzenia do masażu w oparciu o specjalnie opracowany dla Państwa skrypt. Na zajęciach praktycznych nasi słuchacze poznają wszystkie techniki wyżej wymienionych masaży. Po ukończeniu kursu masażu i pozytywnym złożeniu egzaminu absolwent otrzymuje Dyplom ukończenia kursu masażu w języku polsko-angielskim, oraz Zaświadczenie ukończenia kursu (druk MEN) uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie masażu, odpowiadającego programowi ukończonego kursu. Placówka zarejestrowana jest w Wydziale Edukacji oraz Kuratorium Oświaty, które sprawuje nadzór pedagogiczny nad Placówką.

Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem 2.14/00088/2005.

Placówka prowadzi kursy dla osób bezrobotnych dostosowane wymogami do Ustawy z dnia 1.02.2009 roku.

Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy mogą ubiegać się o sfinansowanie kursu. W tym celu należy zgłosić się do UP po dalsze informacje.

Wystawiamy Zaświadczenie ukończenia kursu (druk MEN)  oraz  Dyplom (dwujęzyczny) w jęz. polskim i angielskim honorowane w krajach UE.

Koszt kursu (80 godzin) wraz z naszymi materiałami wynosi 890 zł , plus opłata administracyjno-egzaminacyjna 200 zł płatna podczas rezerwacji miejsca.

(możliwość regulowania płatności w dogodnych ratach).

W dniu rozpoczęcia zajęć w sekretariacie Placówki należy podpisać stosowne oświadczenie o stanie zdrowia (nie wymagane wówczas zaświadczenie do lekarza) .

Na zajęciach zapewniamy wszelkie akcesoria do masażu, literaturę z zakresu masażu i anatomii człowieka.

Każdy nasz absolwent ma możliwość zakupienia stołu do masażu (f-my HABYS) w bardzo atrakcyjnych cenach !

KURS MASAŻU II stopnia – DRENAŻ LIMFATYCZNY

(dla osób z przygotowaniem lub po kursie masażu I st.)

(Zaświadczenie MEN,  dwujęzyczny dyplom honorowany w UE)

W PROGRAMIE:

anatomia i fizjologia układu limfatycznego i krwionośnego

wskazania oraz przeciwwskazania do manualnego drenażu limfatycznego

definicja, zadania, zasady, praktyczne zastosowanie oraz rozwój manualnego drenażu limfatycznego

patofizjologia układu limfatycznego

diagnostyka obrzęków limfatycznych

techniki podstawowe oraz zaawansowane manualnego drenażu limfatycznego
opracowanie drenażowe poszczególnych segmentów ciała

Koszt kursu – drenaż limfatyczny (35 godzin) wraz z naszymi materiałami wynosi 490 zł plus opłata administracyjna 200 zł płatna podczas rezerwacji miejsca.

KURS MASAŻU II stopnia masaż SEGMENTARNy

(dla osób z przygotowaniem lub po kursie masażu I st.)

(Zaświadczenie MEN,  dwujęzyczny dyplom honorowany w UE)

W PROGRAMIE:

metodyka masażu segmentarnego

wskazania i przeciwskazania do poszczególnych opracowań segmentarnych

diagnostyka segmentarna

opracowania segmentarne-grzbietu:

-miednicy

-klatki piersiowej

-karku z głową

 

Koszt kursu – segmentarnego (35 godzin) wraz z naszymi materiałami wynosi 490 zł plus opłata administracyjna 200 zł płatna podczas rezerwacji miejsca.

(możliwość regulowania płatności w dogodnych ratach).
Absolwenci innych szkół masażu po weryfikacji umiejętności przez naszą kadrę mogą przystąpić do zajęć na Kursie II st. dla zaawansowanych. W tym celu należy przesłać do naszej szkoły (e-mail lub listownie) kopię uzyskanego zaświadczenia lub dyplomu. Weryfikacja dotyczy wiedzy z anatomii człowieka oraz zagadnień i umiejętności praktycznych. Opłata weryfikacyjna wynosi 200 zł i zaliczana jest na poczet opłaty administracyjnej.

KURSY SPECJALISTYCZNE

Zaświadczenie druk MEN oraz Dyplomy w jez. polskim i angielskim honorowane w UE.

MASAŻ W JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH KRĘGOSŁUPA

(w programie metody diagnozowania dolegliwości bólowych kręgosłupa, pracowanie masażu leczniczego w jednostkach chorobowych towarzyszącym bólom kręgosłupa)

Koszt kursu (60 godzin) wraz z naszymi materiałami wynosi 700 zł plus opłata administracyjna 200 zł płatna podczas rezerwacji miejsca.

MODELING, DRENAŻ, MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA, SONOFOREZA

(w programie kosmetyczny drenaż, modeling – metody i praktyka, stosowanie sonoforezy – wprowadzanie preparatów za pomocą fal ultradźwiękowych).

Koszt kursu (60 godzin) wraz z naszymi materiałami wynosi 700 zł  plus opłata administracyjna 200 zł płatna podczas rezerwacji miejsca.

 

POZOSTAŁA OFERTA KURSOWA

Zaświadczenie druk MEN oraz Dyplom w jez. polskim i angielskim honorowany w UE

KURS MASAŻU BAŃKĄ CHIŃSKĄ
(zestaw baniek chińskich gratis)

KURS MASAŻU KAMIENIAMI WULKANICZNYMI
(atrakcyjne cenowo zestawy poszkoleniowe dla uczestników kursu)

KURS MASAŻU GORĄCYMI STEMPLAMI
(w programie elementy refleksoterapii stóp)

KURS MASAŻU BAMBUSAMI
(podczas zajęć stosujemy orientalne oleje nauralne)

KURS MASAŻU CZEKOLADĄ
(oparty na naturalnej gorzkiej czekoladzie z domieszką nuty cytrusowej)

KURS MASAŻU SPORTOWY FUNKCJONALNY Z ELEMENTAMI TAPINGU
(w programie m.in. masaż w sporcie oraz Taping)

KURS MASAŻU FIZJOSITE OFFICE – masaż biurowy
(masaż na krześle z elementami masażu uciskowego)

KURS MASAŻU KOBIET W CIĄŻY – partner kursu firma HABYS
(opracowanie specjalnych technik i pozycji dla kobiet w ciąży)

KURS MASAŻU IZOMETRYCZNEGO ORAZ OCHUDZAJĄCO MODELUJĄCEGO 

Koszt jednego warsztatu 380 zł 

Kupując w pakiecie płacisz mniej!