mobile tel 504248484 // Warszawa tel 224248484

dane do przelewów

Nasz numer konta:

PL60 1140 2004 0000 3202 3296 4473

Numer BIC mBanku: BREXPLPWMUL

wykonanie przelewu z zagranicy na rachunek w mBanku

Na podstawie art.82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku Placówka jest zarejestrowana w Ewidencji Szkół i Placówek niepublicznych (BE-4320/89/2145/I-31/04/EK) – Biuro Edukacji m.st Warszawy pod numerem 846K.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty.
Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem 2.14/00088/2005