mobile tel 504248484 // Warszawa tel 224248484

informacje

CS HEROS jest partnerem Carolina Medical Center (Grupa LUXMED) przy obsłudze Maratonów i Półmaratonów Warszawskich.

  • Kursy masażu I, II, III stopnia oraz kursy masażu tematyczne
  • Zaświadczenie druk MEN, Dyplomy UE w jęz. polskim i angielskim
  • Możliwość dofinansowania z Urzędu Pracy
  • Kursy akredytowane przez INSTYTUT PATOLOGII NARZĄDU RUCHU


KURS MASAŻU I STOPNIA O PROFILU ROZSZERZONYM

(kurs masażu od podstaw dla osób bez przygotowania)


(Zaświadczenie MEN, 3 dwujęzyczne dyplomy honorowane w UE)

W PROGRAMIE:

masaż klasyczny leczniczy

masaż leczniczy – odcinkowy grzbietu

masaż głęboki grzbietu

masaż kończyn górnych i dolnych

masaż kosmetyczny i leczniczy twarzy

masaż sportowy

masaż odchudzający

masaż izometryczny

masaż kontralateralny

masaż relaksacyjny

teoria masażu i testy kliniczne

budowa anatomiczna człowieka

Zajęcia odbywają się w ścisłym Centrum Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 99a/5a (wejście od ul. Nowogrodzkiej 36) w bliskim sąsiedztwie Dw.Centralnego, PKiN, Galerii Centrum czy Rotundy mapka dojazdu.

Osoby z południa Polski zapraszamy do naszego oddziału w Centrum Katowic przy ul. Matejki 2 (przy Pl. Wolności) – szczegóły w zakładce Katowice.
Osoby z północy Polski zapraszamy do skorzystania z oferty kursów masażu wyjazdowych – szczegóły w zakładce wyjazdowe.
Kursy prowadzone są przez fizjoterapeutów, rehabilitantów z dużym doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym. Rozpoczynamy od wykładów z anatomii człowieka oraz wprowadzenia do masażu w oparciu o specjalnie opracowany dla Państwa skrypt. Na zajęciach praktycznych nasi słuchacze poznają wszystkie techniki wyżej wymienionych masaży. Po ukończeniu kursu masażu i pozytywnym złożeniu egzaminu absolwent otrzymuje 3 Dyplomy ukończenia kursu masażu w języku polsko-angielskim, oraz Zaświadczenie ukończenia kursu (druk MEN) uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie masażu, odpowiadającego programowi ukończonego kursu. Placówka zarejestrowana jest w Wydziale Edukacji oraz Kuratorium Oświaty, które sprawuje nadzór pedagogiczny nad Placówką.

Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem 2.14/00088/2005.

Placówka prowadzi kursy dla osób bezrobotnych dostosowane wymogami do Ustawy z dnia 1.02.2009 roku.

Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy mogą ubiegać się o sfinansowanie kursu. W tym celu należy zgłosić się do UP po dalsze informacje.

Wystawiamy Zaświadczenie ukończenia kursu (druk MEN)  oraz 3 Dyplomy (dwujęzyczne) w jęz. polskim i angielskim honorowane w krajach UE.

W dniu rozpoczęcia zajęć w sekretariacie Placówki należy podpisać stosowne oświadczenie o stanie zdrowia (nie wymagane wówczas zaświadczenie do lekarza) .

Na zajęciach zapewniamy wszelkie akcesoria do masażu, literaturę z zakresu masażu i anatomii człowieka.

Każdy nasz absolwent ma możliwość zakupienia stołu do masażu (f-my HABYS) w bardzo atrakcyjnych cenach !

KURS MASAŻU II STOPNIA DLA ZAAWANSOWANYCH

(dla osób z przygotowaniem lub po kursie masażu I st.)

(Zaświadczenie MEN, 3  dwujęzyczne dyplomy honorowane w UE)

W PROGRAMIE:

drenaż limfatyczny

diagnostyka segmentarna

opracowanie segmentarne grzbietu i klatki

opracowanie wybranych punktów spustowych

masaż centryfugalny

elementy terapii tkanek miękkich

podstawy współczesnej kinezyterapii

kinezjologia praktyczna

Słuchacze, którzy pozytywnie ukończyli kurs masażu o profilu rozszerzonym, mogą przystąpić do zajęć w kolejnym semestrze – Kurs II st. z elementami współczesnej fizjoterapii rozszerzający dotychczasowo poznane techniki masażu, poruszający najnowsze zagadnienia z dziedziny nowoczesnego masażu, technik manualnych, współczesnej fizjoterapii oraz szeroki zakres diagnostyki, niezbędnej podczas pracy z pacjentem. Kurs zakończony jest egzaminem po którym słuchacz otrzymuje 3 Dyplomy (dwujęzyczne) w jęz. polskim i angielskim honorowane w krajach UE oraz Zaświadczenie ukończenia kursu (druk MEN) potwierdzające zdobyte uprawnienia w zakresie masażu.

(możliwość regulowania płatności w dogodnych ratach).
Absolwenci innych szkół masażu po weryfikacji umiejętności przez naszą kadrę mogą przystąpić do zajęć na Kursie II st. dla zaawansowanych. W tym celu należy przesłać do naszej szkoły (e-mail lub listownie) kopię uzyskanego zaświadczenia lub dyplomu. Weryfikacja dotyczy wiedzy z anatomii człowieka oraz zagadnień i umiejętności praktycznych. Opłata weryfikacyjna wynosi 200 zł i zaliczana jest na poczet opłaty administracyjnej.

KURSY SPECJALISTYCZNE

Zaświadczenie druk MEN oraz Dyplomy w jez. polskim i angielskim honorowane w UE.

MASAŻ W JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH KRĘGOSŁUPA

(w programie metody diagnozowania dolegliwości bólowych kręgosłupa, pracowanie masażu leczniczego w jednostkach chorobowych towarzyszącym bólom kręgosłupa)

 

AUTORSKI MASAŻ RELAKSACJI wg mgr JOANNA CHRYSTYNA

(zaświadczenie MEN,  dwujęzyczny dyplom UE)

POZOSTAŁA OFERTA KURSOWA

Zaświadczenie druk MEN oraz Dyplom w jez. polskim i angielskim honorowany w UE

KURS MASAŻU BAŃKĄ CHIŃSKĄ
(zestaw baniek chińskich gratis)

KURS MASAŻU KAMIENIAMI WULKANICZNYMI
(atrakcyjne cenowo zestawy poszkoleniowe dla uczestników kursu)

KURS MASAŻU GORĄCYMI STEMPLAMI

KURS MASAŻU BAMBUSAMI
(podczas zajęć stosujemy orientalne oleje naturalne)

KURS MASAŻU CZEKOLADĄ
(oparty na naturalnej gorzkiej czekoladzie z domieszką nuty cytrusowej)

KURS MASAŻU SPORTOWY FUNKCJONALNY Z ELEMENTAMI TAPINGU
(w programie m.in. masaż w sporcie oraz Taping)

KURS MASAŻU FIZJOSITE OFFICE – masaż biurowy
(masaż na krześle z elementami masażu uciskowego)

KURS MASAŻU KOBIET W CIĄŻY – partner kursu firma HABYS
(opracowanie specjalnych technik i pozycji dla kobiet w ciąży)

KURS MASAŻU MIODEM
(w programie masaż relaksacyjny oraz antycellulitowy miodem)