mobile tel 504248484 // Warszawa tel 224248484 // Katowice tel 327186464

Lista aktualnych kursów wyjazdowych

SYMBOL TYTUŁ KURSUW OKRESIEW DNIACHUWAGI
WRZESIEŃ 2017WYJAZDOWY MAZURY Kurs masażu I, II, III st. 220 godzin dydaktycznych 7 Dyplomów możliwy Kurs Bańką ChińskąWRZESIEŃ16 dni (dojazd - patrz zakładka "Kursy wyjazdowe")