mobile tel 504248484 // Warszawa tel 224248484

CYKLICZNY KURS MASAŻU I STOPNIA !

Kursy masażu I stopnia o profilu rozszerzonym odbywają się cyklicznie w każdym miesiącu w godzinach 9.00 – 14.00
szczegóły w TERMINARZU
Po kursie absolwent otrzymuje: Dyplomy UE oraz Zaświadczenie na druku MEN