fbpx
mobile tel 504248484 // Warszawa tel 224248484

partnerzy

PARTNERAMI Centrum Szkoleniowego HEROS są:

Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów, Masażystów i Biomasażystów to ogólnopolska baza skupiająca specjalistów z branży fizjoterapeutycznej, masażystów, gabinety SPA, ośrodki odnowy biologicznej i placówki edukacyjne. Rejestr dostępny jest zarówno dla osób prywatnych poszukujących specjalistów w danej dziedzinie jak również dla podmiotów oferujących swoje usługi zgodne z tematyką i zakresem Rejestru.

   
 

Carolina Medical Center to jeden z najnowocześniejszych prywatnych ośrodków leczenia ortopedycznego w Europie, należący do Grupy LUX MED – lidera rynku usług medycznych w Polsce. Zapewniamy najwyższy standard opieki medycznej dzięki dostępowi do najnowszych technologii, komfortowym warunkom leczenia i przede wszystkim pełnemu zaangażowaniu wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych lekarzy i fizjoterapeutów.

 

cemes_partnerPOLICEALNE STUDIUM MEDYCYNY SPORTU jest szkołą dla dorosłych, kształcącą w zawodach technik masażysta oraz opiekun medyczny. Studium wpisane jest do rejestru szkół Biura Edukacji Warszawy oraz posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzją Prezydenta m. st. Warszawy. Posiada pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie, pełniącego jednocześnie nadzór pedagogiczny nad szkołą. Szkoła realizuje przedmiotowy program nauczania zgodny z obowiązującą podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Absolwenci Szkoły otrzymują Świadectwo ukończenia Szkoły oraz składają Państwowy Egzamin Zawodowy. Pozytywne złożenie egzaminu, skutkuje uzyskaniem Dyplomu Zawodowego oraz  anglojęzycznego suplementu EUROPASS honorowanego w krajach UE.

 

 Program Rzetelna Firma prowadzony jest pod patronatem Krajowego Rejestru Długów, który rekomenduje współpracę wyłącznie z Rzetelnymi firmami. Program promuje tylko rzetelne przedsiębiorstwa. Celem programu jest wspieranie przedsiębiorstw, biorących w nim udział, w budowaniu reputacji, wzmocnieniu pozytywnego wizerunku oraz wyróżnieniu spośród konkurencji.
Uczestnicy programu RZETELNA Firma mogą posługiwać się Certyfikatem Rzetelności, czyli najbardziej aktualną informacją o solidności i wypłacalności firmy.”

 

Instytut Patologii Narządu Ruchu to organizacja skupiająca swoją  uwagę na promowaniu, organizowaniu, działalności prozdrowotnej, działalności wydawniczej. Instytut skupia wokół organizacji szereg autorytetów w dziedzinie szeroko pojętej medycyny (profesorowie, dr n.med, traumatolodzy sportowi… ) oraz specjalistów w dziedzinie masażu, rehabilitacji i fizjoterapii. Rola Instytutu to działalność opiniotwórcza oraz działalność naukowo-badawcza.