Kim jesteśmy?

Profesjonalną Szkołą masażu

Nasza szkoła masażu jest placówką szkoleniową zarejestrowaną w Ewidencji Szkół i Placówek niepublicznych (BE-4320/89/2145/I-31/04/EK) – Biuro Edukacji m.st Warszawy pod numerem 846K.

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty

Szkoła masażu po ukończonym kursie masażu wystawia Zaświadczenia MEN na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652)

Dofinasowania

W naszej szkole masażu możesz skorzystać z dofinansowań z Urzędu Pracy.

Nasza szkoła masażu posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.14/00088/2005

Dane adresowe.

Pod tym adresem prowadzimy kursy masażu!

ul. Chałubińskigo 8

00-613 Warszawa

wejście od strony NFZ

Dane do przelewów.

Na poniższe dane należy dokonywać opłat za kurs masazu.

60 1140 2004 0000 3202 3296 4473

Numer BIC mBanku: BREXPLPWMUL

RODO

Tak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Dane osobowe i kontaktowe uczestnika kursu są niezbędne do wystawienia zaświadczenia o przeszkoleniu.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podstawą prawną uprawniającą do pozyskania danych osobowych jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Informacje są pozyskiwane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, Dz.U. UE – Seria L Nr 119 z 4 maja 2016 roku (RODO). Administratorem danych jest Centrum Szkoleniowe Heros z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe są przechowywane przez okres 5 lat. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, chyba że taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, b) ich sprostowania, c) ograniczenia przetwarzania, d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Centrum szkoleniowe Heros

Szkoła masażu powstała w 2003 roku.

Heros Centrum Szkoleniowe

Centrum szkoleniowe Heros

NASZE SOCIALE