Kim jesteśmy?

Profesjonalną Szkołą masażu

Nasza szkoła masażu jest placówką szkoleniową zarejestrowaną w Ewidencji Szkół i Placówek niepublicznych (BE-4320/89/2145/I-31/04/EK) – Biuro Edukacji m.st Warszawy pod numerem 846K.

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty

Szkoła masażu po ukończonym kursie masażu wystawia Zaświadczenia MEN na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652)

Dofinasowania

W naszej szkole masażu możesz skorzystać z dofinansowań z Urzędu Pracy.

Nasza szkoła masażu posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.14/00088/2005

Dane adresowe.

Pod tym adresem prowadzimy kursy masażu!

ul. Marszałkowska 99a/5a

00-693 Warszawa

wejście od ul. Nowogrodzkiej 36

Dane do przelewów.

Na poniższe dane należy dokonywać opłat za kurs masazu.

60 1140 2004 0000 3202 3296 4473

Numer BIC mBanku: BREXPLPWMUL

RODO

Tak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Dane osobowe i kontaktowe uczestnika kursu są niezbędne do wystawienia zaświadczenia o przeszkoleniu.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podstawą prawną uprawniającą do pozyskania danych osobowych jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Informacje są pozyskiwane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, Dz.U. UE - Seria L Nr 119 z 4 maja 2016 roku (RODO). Administratorem danych jest Centrum Szkoleniowe Heros z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe są przechowywane przez okres 5 lat. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, chyba że taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, b) ich sprostowania, c) ograniczenia przetwarzania, d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Szkoła masażu, kursy masażu, kurs masażu, Centrum szkoleniowe Heros

Szkoła masażu powstała w 2003 roku.