Zobacz nasze socialmedia:

Kurs masażu II i III stopnia dla zaawansowanych

Dla kogo kurs ?

Ten kurs masażu jest skierowany do osób które ukończyły m.in kurs masażu I stopnia

Czas trwania

120 godzin dydaktycznych / ok 83 godzin zegarowych

Część teoretyczna 10%
Część praktyczna 90%

Program kursu masażu

Anatomia człowieka – budowa i działanie obwodowego układu nerwowego OUN, układ limfatyczny, układ sercowo­-naczyniowy, kinezjologia praktyczna.

Wprowadzenie do nowych technik masażu – zajęcia praktyczne:
1. Drenaż limfatyczny
2. Diagnostyka segmentarna
3. Opracowanie segmentarne grzbietu i klatki
4. Opracowanie wybranych punktów spustowych
5. Masaż centryfugalny
6. Elementy terapii tkanek miękkich
7. Kinezjologia praktyczna
8. Podstawy współczesnej kinezyterapii

Moduł dotyczący jednostek chorobowych kręgosłupa:

1. Szczegółowa anatomii kręgosłupa
2. Metody diagnozowania dolegliwości bólowych kręgosłupa (rwy, testy diagnostyczne)
3. wady postawy, kręcze, zwyrodnienia, rwy
4. opracowania masażu w jednostkach chorobowych towarzyszącym zespołom bólowym kręgosłupa

Zakończenie kursu masażu
1. Anatomia człowieka
2. Praktyczny – poznane techniki masażu

Możliwe tryby kursu masażu

Dzienny ( od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 – 15.00 )

Po kursie masażu

Po ukończeniu kursu absolwent potrafi diagnozować miejsca dolegliwości bólowych kręgosłupa, rozpoznać wady postawy, umiejętnie przeprowadzić masaż w rwie kulszowej, zastosować odpowiednie techniki manualne do wykonania usprawniającego masażu.

Po pozytywnie zaliczonych egzaminach wewnętrznych, absolwent otrzymuje:

Zaświadczenie wg wzoru MEiN oraz 3 dyplomy w języku polskim oraz angielskim

Tym samym uzyskasz możliwość wykonywania działalności związanej z poprawą kondycji fizycznej.

dedykowani instruktorzy
MONIKA BRZYSZCZAK
AGATA JABŁOŃSKA
PATRYCJA ZARĘBA

Całkowity koszt kursu

2150 zł

Zniżka dla absolwentów CS HEROS - 10 %

Sprawdź kalendarz kursów.