Zobacz nasze socialmedia:

Kurs masażu kamieniami wulkanicznymi

Dla kogo kurs ?

Ten kurs masażu skierowany jest do osób które znają podstawowe techniki masażu klasycznego.

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych / ok 6 godzin zegarowych

Część teoretyczna 10%
Część praktyczna 90%

Program kursu masażu

  • ogólne zasady masażu oraz wpływ masażu na organizm
  • rodzaje kamieni używanych do masażu
  • zalety masaży ciepłymi i zimnymi kamieniami
  • wskazania i przeciwskazania do zabiegu
  • istota ciepłolecznictwa
  • przygotowanie stanowiska i kamieni do zabiegu, zasady BHP
  • higiena i konserwacja kamieni
  • metodyka wykonania zabiegu
  • masaż twarzy kamieniami
  • podstawy czakroterapii

Możliwe tryby kursu masażu

Dzienny ( 9.30 – 15.00 )

Wieczorowy (16.15 – 21.15 )

Weekendowy ( w sobotę 9.00 – 15.00 )

Po kursie masażu

Po ukończonym szkoleniu kursant otrzymuje:

Zaświadczenie wg wzoru MEiN oraz dyplom w języku polskim oraz angielskim

dedykowani instruktorzy
Joanna Banaszewska

Całkowity koszt kursu

550 zł

Sprawdź kalendarz kursów.